ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รับสมัครแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

:: คลิกอ่านรายละเอียด ::

  • ข่าวประกาศทั่วไป
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


::: ดูข่าวการศึกษาเพิ่มเติม :::   

ลิงค์อื่นๆ...
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949