เพลงมาร์ชโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

รับสมัครแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

:: คลิกอ่านรายละเอียด ::

รายการชิงช้าสวรรค์ปีที่9 เทิดไท้องค์ราชัน รอบแรก สาย ก. คู่ที่1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม พบกับ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น

  • ข่าวประกาศทั่วไป
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
::: เว็ปไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘ ::: (คลิกเปิดเว็ปไซต์)

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อริยสัจ๔ รายวิชา ส๒๑๑๐๓ สังคมศึกษา๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที๑

เอกสารการสอบปลายภาคประจำปีการศึกษา 2558 เทอมที่ 1 ของนักเรียน

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- น.ส.กัญญาณัฐ อึ๊งเจริญ ม.4/4 แผนการเรียน Chiness Program (CP) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ)

- รายงานการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นที่ ๖ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (คลิกอ่านรายละเอียด)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกศิลปะ) (คลิกอ่านรายละเอียด)

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอน(วิชาสังคมศึกษา) (คลิกอ่านรายละเอียด)

- ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คลิกอ่านรายละเอียด)

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (คลิกอ่านรายละเอียด)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน(วิชาสังคมศึกษา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (คลิกอ่านรายละเอียด)

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคและดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (คลิกอ่านรายละเอียด)

ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนและครู


ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารพัดลม และรถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นเดียว


ประกาศโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


::: ดูข่าวการศึกษาเพิ่มเติม :::   

ลิงค์อื่นๆ...
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 6/8 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-250948 โทรสาร 0-3425-0949